Vilkår for bruk

Sist oppdatert: 22 januar 2021

Vennligst les disse vilkårene for bruk (\ «vilkår \», \ «vilkår for bruk \») nøye før du bruker nettsiden dettebarei.com (\ «tjenesten \») som drives av Dettebarei (\ «oss \», \ «vi \ ”, Eller \” vår \ ”).

Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du godtar og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av vilkårene, kan du ikke få tilgang til tjenesten.

Tilgjengelighet, feil og unøyaktigheter

Vi oppdaterer kontinuerlig tilbudet vårt av produkter og tjenester på tjenesten. Produktene eller tjenestene som er tilgjengelige på tjenesten vår, kan være feilprisede, beskrevet unøyaktig eller utilgjengelige, og vi kan oppleve forsinkelser i oppdatering av informasjon om tjenesten og i annonsering på andre nettsteder. Du godtar uttrykkelig at et slikt tilbud av et produkt eller en tjeneste ikke utgjør et lovlig tilbud som kan tiltrekke seg juridiske konsekvenser.

Vi kan ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon, inkludert priser, produktbilder, spesifikasjoner, tilgjengelighet og tjenester. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjon og rette feil, unøyaktigheter eller mangler når som helst uten forvarsel. Avsnitt \ ”Tilgjengelighet, feil og unøyaktigheter \” berører ikke eksisterende lovbestemte rettigheter.

Kontoer

Når du oppretter en konto hos oss, må du gi oss informasjon som er nøyaktig, fullstendig og oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et brudd på vilkårene, noe som kan resultere i umiddelbar avslutning av kontoen din på tjenesten vår.

Du er ansvarlig for å beskytte passordet du bruker for å få tilgang til tjenesten og for aktiviteter eller handlinger under passordet ditt, enten passordet ditt er hos vår tjeneste eller en tredjepartstjeneste.

Du samtykker i å ikke oppgi passordet ditt til noen tredjepart. Du må varsle oss umiddelbart når du blir oppmerksom på brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din.

Du kan ikke bruke navnet på en annen person eller enhet eller som ikke er lovlig tilgjengelig for bruk, et navn eller varemerke som er underlagt noen rettigheter til en annen person eller enhet enn deg uten passende autorisasjon, eller et navn som er ellers støtende, vulgær eller uanstendig. Du godtar uttrykkelig at vi ikke kan holdes ansvarlige for tap eller skade som oppstår på grunn av feil fremstillinger du gir i denne forbindelse.

Åndsverk

Tjenesten og dens opprinnelige innhold, funksjoner og funksjonalitet er og forblir Dettebarei og dets lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av copyright, varemerke og andre lover i både Norge og utlandet. Våre varemerker og handelsdrakt kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller en tjeneste uten forhånds skriftlig samtykke fra Dettebarei.

Koblinger til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Dettebarei

Dettebarei har ingen kontroll over og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernpolicyene eller fremgangsmåten til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner videre og godtar at Dettebarei ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap som er forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av noe slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.
Vi anbefaler deg sterkt å lese vilkårene og personvernreglene til tredjepartsnettsteder eller -tjenester du besøker.

Avslutning

Vi kan avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller erstatningsansvar, av hvilken som helst grunn, inkludert uten begrensning hvis du bryter vilkårene.
Ved opphør opphører din rett til å bruke tjenesten umiddelbart. Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, kan du bare slutte å bruke tjenesten.
Alle bestemmelser i vilkårene som etter sin natur skal overleve oppsigelse, skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierbestemmelser, ansvarsfraskrivelser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

Skadesløsholdelse

Du samtykker i å forsvare, skadesløse og holde uskadelig Dettebarei og dets lisensinnehaver og lisensgivere, og deres ansatte, entreprenører, agenter, offiserer og styremedlemmer, fra og mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, forpliktelser, kostnader eller gjeld og utgifter. (inkludert men ikke begrenset til advokatsalærer), som skyldes eller oppstår som følge av a) din bruk og tilgang til tjenesten, av deg eller en person som bruker kontoen og passordet ditt; b) brudd på disse vilkårene, eller c) innhold lagt ut på tjenesten.

Ansvarsfraskrivelse

Din bruk av tjenesten er på egen risiko. Tjenesten leveres på \ «SOM DET ER \» og \ «SOM TILGJENGELIG» basis. Tjenesten leveres uten garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse eller løpet av ytelsen.

Dettebarei sine datterselskaper, tilknyttede selskaper og lisensgivere garanterer ikke at a) Tjenesten vil fungere uavbrutt, sikker eller tilgjengelig til enhver tid eller sted; b) eventuelle feil eller mangler vil bli rettet; c) Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter; eller d) resultatene av bruk av tjenesten vil oppfylle dine krav.

Gjeldende lov

Vår unnlatelse av å håndheve noen rett eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli ansett som et frafall av disse rettighetene. Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene anses som ugyldige eller ikke kan håndheves av en domstol, vil de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene forbli i kraft. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss om vår tjeneste, og erstatter og erstatter eventuelle tidligere avtaler vi måtte ha mellom oss om tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er vesentlig, vil vi prøve å gi minst 30 dagers varsel før nye vilkår trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring vil bli bestemt etter eget skjønn.
Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenesten vår etter at disse revisjonene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke nettstedet.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss.